Test sprawności fizycznej dla przyszłej klasy I sportowej

Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 15 marca 2018. w sali gimnastycznej  Hali "Olivia" o godzinie 16.00. Dzieci przystępujące do testów powinne posiadać zaświadczenie od lekarza  oraz strój sportowy.

Załącznik 1 - kryteria naboru do I klasy TUTAJ