MEDAL SZKOŁY

 MEDAL SZKOŁY

     Od 1994 roku Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej wyróżnia MEDALEM najlepszych absolwentów. Medal Szkoły otrzymało wielu uczniów , którzy maja jedną wspólną cechę: 

 WYJĄTKOWĄ  OSOBOWOŚĆ,

która sprawia, iż szkoła jest lepsza, a wspólna praca pedagogów i uczniów zmienia otaczającą rzeczywistość.