„ROZUMIEM, CO CZYTAM”

ZAPRASZAMY do udziału

W SZKOLNYM KONKURSIE 

„ROZUMIEM, CO CZYTAM”

Konkurs organizowany jest dla klas II-VII SP oraz II-III GIM

I etap konkursu odbędzie się w dniach 16-27 X 2017 r.

Organizatorzy:

       A. Paczyńska

 J. Miler

 J. Szewczyk-Jankowska