Informacja dla Rodziców uczniów klas III gimnazjum

15 marca 2018r. o godz. 17.00 zapraszam RODZICÓW uczniów klas III gimnazjum na spotkanie w auli.

Tematem spotkania będzie zapoznanie Państwa z procedurami i sposobem przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

     W bieżącym tygodniu uczniowie klas III gimnazjum otrzymali raport dotyczący próbnego egzaminu gimnazjalnego. Zawiera on szczegółowe wyniki, jakie uzyskał uczeń z poszczególnych zakresów. W oparciu o te informacje uczeń może lepiej przygotować się do egzaminu właściwego. 

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny odbędzie się :

1.   Część  I humanistyczna: język polski , wiedza o społeczeństwie – 18.04.2018r.

2.   Część II matematyczno -przyrodnicza: matematyka, przedmioty przyrodnicze – 19.04.2018r.

3.   Część III język obcy nowożytny: poziom podstawowy i rozszerzony – 20.04.2018r.

                                                                                       wicedyrektor M.Koszlak