Próbne egzaminy gimnazjalne 2017/2018

Zamówiliśmy testy egzaminacyjne z Gdańskiego Towarzystwa Oświatowego – język obcy będzie sprawdzany na egzaminie próbnym tylko na poziomie podstawowym.

   Uczniowie wpłacają do Wychowawców po 12 zł na opłacenie arkuszy egzaminacyjnych (termin do 03.11.2017r.)

Zamówione arkusze  zostaną dostarczone do szkoły po 20 listopada 2017r.     Od tego uzależniamy ustalenie terminu egzaminów próbnych – prawdopodobnie będzie to przełom listopada i grudnia.

     Raporty z wynikami uczniów zostaną przekazane nauczycielom po  1. lutego 2018r.

 Uczniowie i Rodzice zostaną o nich poinformowani.

  Egzamin próbny nie jest obligatoryjny , jednak dzięki niemu :

- Nauczyciele będą wiedzieć, nad czym należy pracować,

- Uczeń otrzyma informację, co musi uzupełnić, poprawić,

- Rodzic będzie poinformowany na co zwrócić uwagę.

   Mamy nadzieję , że przeprowadzenie egzaminu próbnego pozwoli naszym uczniom uzyskać wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w 18,19,20 kwietnia 2018r.

 

                                                                                                                   wicedyrektor M.Koszlak