Dotyczy : wyboru języka obcego na egzamin gimnazjalny ( 20.04.2018r.)

Dotyczy : wyboru języka obcego na egzamin gimnazjalny ( 20.04.2018r.)

W dniu 28 września 2017r uczniowie otrzymali dokument:

DELKARACJA WSKAZUJĄCA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, Z KTÓREGO UCZEŃ, UCZĄCY SIĘ OBOWIĄZKOWO DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH, PRZYSTĄPI DO TRZECIEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Deklarację  należy wypełnić  w CZĘŚCI  A

CZĘŚĆ B wypełnić należy w następujący sposób:

Jeśli uczeń zdaje język angielski – wypełnia się: „ PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM”,

Jeśli zaś uczeń wybiera język niemiecki – wypełnia się:  „PODSTAWOWYM „ 

Na wniosek rodziców uczeń może przystąpić egzaminu z języka niemieckiego również na poziomie rozszerzonym.

Uczeń składa go w poniedziałek w gabinecie wicedyrektorów w poniedziałek 02.10.2017r.

 

                                                                                                                    wicedyrektor     M.Koszlak