Egzaminy gimnazjalne w roku szkolnym 2017/2018

18 kwietnia 2018r. część humanistyczna

19 kwietnia 2018r. część matematyczno  -  przyrodnicza

20 kwietnia 2018r. część językowa

 

Egzaminy próbne odbędą się w listopadzie 2017 r. Terminy zostaną podane w najbliższym czasie.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 DOSTĘPNY TUTAJ

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie

materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

 

gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku DOSTĘPNY TUTAJ